Kontakti

Kontakti

Adresa:

Lagjja Kalabria, Prishtinë 10000

Email: 
[email protected]

Phone number:
+38349589947


Nga e Henda deri te Shtunen
me orar 08:00 - 17:00 

Lokacioni

www.europrinty.net